Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene ledenvergadering.

Maandag 13 september 2021
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Agenda.
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3.Toelichting beƫindiging clubactiviteiten.
4. Voorstel op 7 oktober uit eten te gaan
5. Bestemming batig saldo.
6. Benoeming kascontrole commissie / vereffenaars
7. Verslag van de kascontrole commissie 2019 (is in 2020 uitgevoerd)
8. Ontmanteling clubruimte.
9. Rondvraag
10. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Computer Club Meerkanten.