Opheffingsvergadering

In september houden wij een algemene ledenvergadering met als doel de club op te heffen. In de toegezonden mail zijn jullie hierover geïnformeerd. In augustus ontvangen jullie de uitnodiging voor deze vergadering. Voor verdere info kun je via ons email adres contact met ons opnemen (ccmeerkanten@gmail.com).
Wij wensen jullie een goede vakantie