Wij starten weer met de inloop-avonden op donderdag 17 september

Na enkele maanden gesloten te zijn geweest hopen wij op 17 september weer te starte Met vriendelijke groet,
Het bestuur ComputerClub Meerkanten n met onze inloopavonden. Gezien de grootte van de clubruimte denken wij dat de 1,5 m. regel realiseerbaar is en verwachten wij dat onze clubleden zich hier ook aan zullen houden. Volgens ons reglement moeten wij jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV) houden. Normaliter hielden wij deze in maart/april. Dit jaar was dit i.v.m. Covid-19 niet mogelijk. September bleek i.v.m. vakantie bestuurslid ook niet mogelijk te zijn. Het bestuur heeft daarom besloten de jaarvergadering op te schorten naar februari 2021 en deze te laten samenvallen met de jaarvergadering van 2021. De kascommissie heeft zijn taak wel uitgevoerd en het financiƫle verslag wordt u aan het begin van het nieuwe seizoen nog per mail toegestuurd. We hopen jullie weer spoedig te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur ComputerClub Meerkanten