Voorlopig geen inloopavonden!

Omdat we niet kunnen voorzien hoe de corona-crisis zich verder ontwikkelt en onze leden zich in de risico groep bevinden, hebben wij besloten tot de zomervakantie gesloten te blijven. Onze  Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt ook uitgesteld. Op de ALV van vorig jaar is besloten het lidmaatschapsgeld te verlagen (10 euro voor leden en 15 euro voor kandidaat-leden). I.v.m. het beperkt aantal inloopavonden dit jaar en het voldoende batig saldo van onze club heeft het bestuur besloten de jaarlijkse incasso over te slaan. Wij hopen jullie in september weer te ontmoeten. Intussen: Blijf gezond en behoed u voor virussen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur ComputerClub Meerkanten