Algemene Informatie Over de Computer Club Meerkanten


Jaarlijkse ledenvergadering

Het bestuur van de Computer Club Meerkanten nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op  maandag 6 mei a.s.  Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Agenda.

  1. Opening.
  2. Vaststelling van de agenda.
  3. Verslag van de ledenvergadering in 2018.
  4. Jaarverslag van de secretaris.
  5. Financieel verslag van de penningmeester.
  6. Verslag van de kascontrole commissie.
  7. Benoeming kascommissie
  8. Voorstel contributie verlaging i.v.m. batig saldo
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Het financieel jaarverslag kunt u opvragen bij de secretaris van onze club secretaris Ben Westerink: familiewesterink@planet.nl of via de link in de schriftelijke uitnodiging downloaden

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Computer Club Meerkanten.

 

Donderdag  16 Mei 2019  Inloopavond

Maandag  03 Juni 2019  Inloopavond

Donderdag  20 Juni 2019  Inloopavond

Geef dit op de clubavond aan bij Paul
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Computer Club Meerkanten.

20 April Inloopavond:
We weten nog niet precies wel onderwerp we gaan behandelen maar hou de website in de gaten of beter nog, kom gezellig langs.

Welkom op onze computer Club.
De CCM is op 12 september 1988 opgericht en is uit een PC privé project van het toenmalige Veldwijk ontstaan. We zijn een sub-vereniging van de personeelsvereniging. Al jaren gebruik we een clubruimte op Veldwijk. Wat kunt u van ons verwachten: allereerst gastvrijheid en gezelligheid. Om 20.00 uur starten we vaak aan de “stam” tafel met een bak koffie of thee en bespreken wat ons zoal bezig houdt. Vanzelf komen de computer gerelateerde vragen op tafel. Soms zijn die aan tafel mondeling op te lossen, soms is het ook nodig om samen achter een van onze computers te gaan zitten en het visueel voor te doen.

U bent geen lid?
Geen probleem, ook voor niet leden staat onze deur open. Mocht u vaker willen komen dan zou het fijn zijn als u onze club zou willen steunen door lid te worden. Voor meer informatie of vragen kunt u natuurlijk e-mailen naar: ccmeerkanten@gmail.com of beter nog, kom eens langs op onze openingsavonden.

Oh ja, misschien handig om te weten dat we een kleine vergoeding vragen voor het lidmaatschap. Lid worden kost u slechts 25 euro per jaar. Leden van de personeelsvereniging NIO betalen 20 euro.

Ons secretariaat is in handen van Ben Westerink, u kunt bij hem terecht om zich als lid op te geven voor de CCM, om adres of e-mail wijzigingen door te geven, voor vragen over de jaarlijkse contributie (25,00  / 20,00 euro per jaar) of voor bij- en afschrijvingen. Het “Huishoudelijk reglement Computer Club Meerkanten” is op te vragen op onderstaand adres.

Contact adres secretariaat:
B. Westerink
Tijmlaan 56
3852 CD Ermelo
E-mail: ccmeerkanten@gmail.com

Kijk hier voor de plattegrond.

Landgoed Veldwijk, Club gebouw “De Bolder”
Van Asch van Wijcklaan 69, 3853 KV Ermelo

Trap op tweede deur links
Tel:0341-566641 (direkte lijn, alleen op inloopvonden)
E-mail: ccmeerkanten@gmail.com

Op 25-05-2018 is de nieuwe privacywet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking getreden. Ook de ComputerClub Meerkanten vind privacy belangrijk en zal zich dan ook houden aan deze wet. Ons privacy reglement kunt u lezen door op  deze link  link te klikken. Het reglement verschijnt dan in PDF formaat.

Wij zijn meestal aanwezig op de clubavonden