Welkom

Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene ledenvergadering.

Maandag 13 september 2021
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Agenda.
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3.Toelichting beëindiging clubactiviteiten.
4. Voorstel op 7 oktober uit eten te gaan
5. Bestemming batig saldo.
6. Benoeming kascontrole commissie / vereffenaars
7. Verslag van de kascontrole commissie 2019 (is in 2020 uitgevoerd)
8. Ontmanteling clubruimte.
9. Rondvraag
10. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur ComputerClub Meerkanten

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opheffingsvergadering

Geplaatst op 29 juni 2021 door JohnComp

In september houden wij een algemene ledenvergadering met als doel de club op te heffen. In de toegezonden mail zijn jullie hierover geïnformeerd. In augustus ontvangen jullie de uitnodiging voor deze vergadering. Voor verdere info kun je via ons email adres contact met ons opnemen (ccmeerkanten@gmail.com).
Wij wensen jullie een goede vakantie

Geplaatst op  

In memoriam Ton van Leeuwen

Vandaag ontvingen wij het bericht dat Ton Van Leeuwen op 27 december 2020 is overleden. Wij hebben als club heel veel te danken aan Ton. Hij was ruim 25 jaar lid van onze club. Als docent was hij gedurende tal van jaren actief om clubleden vaardigheden bij te brengen op het gebied van WordPerfect en later Word en Windows. Ook heeft hij in de begin jaren cursussen verzorgd voor de jeugd. Hij was gedurende vele jaren een erg gewaardeerd bestuurslid van onze club. Zijn betrokkenheid en inzet is van enorme waarde geweest voor onze club. Het bestuur van Computerclub Meerkanten zijn Ton dan ook veel waardering en dank verschuldigd. Wij wensen zijn echtgenote Tineke en zijn kinderen veel sterkte toe.

 

 

 

Geplaatst op

Voorlopig geen inloopavonden i.v.m. Covid-19

De door het kabinet op 13-10-2020 afgekondigde Covid-19 maatregelen heeft het bestuur doen besluiten de inloopavonden voorlopig stop te zetten.

Wij starten weer met de inloop-avonden op donderdag 17 september

Na enkele maanden gesloten te zijn geweest hopen wij op 17 september weer te starten met onze inloopavonden. Gezien de grootte van de clubruimte denken wij dat de 1,5 m. regel realiseerbaar is en verwachten wij dat onze clubleden zich hier ook aan zullen houden. Volgens ons reglement moeten wij jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV) houden. Normaliter hielden wij deze in maart/april. Dit jaar was dit i.v.m. Covid-19 niet mogelijk. September bleek i.v.m. vakantie van een bestuurslid ook niet realiseerbaar. Het bestuur heeft daarom besloten de jaarvergadering op te schorten naar februari 2021 en deze te laten samenvallen met de jaarvergadering van 2021. De kascommissie heeft zijn taak wel uitgevoerd en het financiële verslag wordt u aan het begin van het nieuwe seizoen nog per mail toegestuurd. We hopen jullie weer spoedig te ontmoeten

Met vriendelijke groet,
Het bestuur ComputerClub Meerkanten

____________________________________________________

Corona virus!

Geplaatst op 
Omdat we niet kunnen voorzien hoe de corona-crisis zich verder ontwikkelt en onze leden zich in de risico groep bevinden, hebben wij besloten tot de zomervakantie gesloten te blijven. Onze  Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt ook uitgesteld. Op de ALV van vorig jaar is besloten het lidmaatschapsgeld te verlagen (10 euro voor leden en 15 euro voor kandidaat-leden). I.v.m. het beperkt aantal inloopavonden dit jaar en het voldoende batig saldo van onze club heeft het bestuur besloten de jaarlijkse incasso over te slaan. Wij hopen jullie in september weer te ontmoeten. Intussen: Blijf gezond en behoed u voor virussen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur ComputerClub Meerkanten


Welkom op onze computer Club. De CCM is op 12 september 1988 opgericht en is uit een PC privé project van het toenmalige Veldwijk ontstaan. We zijn een sub-vereniging van de personeelsvereniging. Al jaren gebruik we een clubruimte op Veldwijk. Wat kunt u van ons verwachten: allereerst gastvrijheid en gezelligheid. Iedere eerst maandag en derde donderdag van de maand beginnen we om 20.00 uur vaak aan de “stam” tafel met een bak koffie of thee en bespreken wat ons zoal bezig houdt. Vanzelf komen de computer gerelateerde vragen op tafel. Soms zijn die aan tafel mondeling op te lossen, soms is het ook nodig om samen achter een van onze computers te gaan zitten en het visueel voor te doen.